Εκθέσεις

Το Μουσείο περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή τεκμηρίων της ιστορίας της εκπαίδευσης από τις αρχές του 19ου αιώνα έως σήμερα που εμπλουτίζονται συνεχώς από δωρεές συλλογικοτήτων και ιδιωτών.

Μέλημα του Μουσείου να πραγματοποιεί περιοδικές εκθέσεις κάθε δύο χρόνια ώστε να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού. Τα θέματα που διαπραγματεύεται συνδέονται κατά κύριο λόγο με τη σχολική ζωή με πρωτότυπα αφηγήματα και πραγματοποιούνται πάντα από διεπιστημονική ομάδα και με την εκπόνηση μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης.

Αξιοποιώντας παράλληλα την επικοινωνιακή και παιδευτική δυναμική των τεχνών συνδιοργανώνει με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ εκθέσεις σύγχρονης τέχνης τις οποίες επικοινωνεί στο κοινό του ανιχνεύοντας πολλαπλές νοηματοδοτήσεις και προσωπικές συσχετίσεις με τα έργα τέχνης που παρουσιάζονται. Μεριμνά για την πρόσληψη τους χωρίς αποκλεισμούς και ιεραρχήσεις , ενθαρρύνοντας τη συγκινησιακή εμπλοκή των συμμετεχόντων μέσα από τα ερμηνευτικά μονοπάτια που σχεδιάζει και προσφέρει.

Δείτε όλες τις εκθέσεις

Ο σχεδιασμός και η παρουσίαση των τεκμηρίων των μουσειακών εκθέσεων αξιοποιεί τρόπους και εργαλεία που δίνουν έμφαση στη διαβάθμιση της πληροφορίας σε πολλαπλά επίπεδα ώστε ο επισκέπτης να επιλέγει τον βαθμό εμβάθυνσης σε επιμέρους θέματα.

TOP