ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δίκτυο Σχολείων Πολιτισμικής Μνήμης

Το Δίκτυο Σχολείων Πολιτισμικής Μνήμης συνδέει σχολεία που έχουν κλείσει, κατά προτεραιότητα της ΠΕ Χανίων και ευρύτερα της Κρήτης, με σκοπό την επιστημονική υποστήριξη από το Μουσείο Σχολικής Ζωής

Ο όρος στον τίτλο του Δικτύου «πολιτισμική μνήμη» εντάχθηκε συνειδητά γιατί προϋποθέτει μια σύνθετη και ετερογενή διαδικασία διαμεσολάβησης των μνημών. Εκδηλώνεται μέσα από την επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και προϋποθέτει τον αναστοχασμό. Η «πολιτισμική μνήμη» λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν και ενδυναμώνει τους δεσμούς με αυτό.

Η σύνδεση των σχολείων στο Δίκτυο ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ:

  • την καταγραφή, διαφύλαξη και οργάνωση των τεκμηρίων της εκπαιδευτικής κληρονομιάς (αρχειακού υλικού και αντικειμένων) ανά χωριό, στον χώρο του παλιού διδακτηρίου, ώστε να αξιοποιείται παιδαγωγικά στη σχολική πράξη με σύγχρονες ερμηνευτικές και παιδαγωγικές αρχές, τόσο στο αναλογικό όσο και στο ψηφιακό τοπίο.
  • την καταγραφή της ιστορίας τους σε αφιέρωμα με τον τίτλο: «ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ… ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» από τους δημιουργούς του Μουσείου (βλέπε αντίστοιχα σχετικά αφιερώματα για ιστορίες 30 Δημοτικών Σχολείων του Ν. Χανίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (http://www.kee.gr/attachments/file/ekdoxinew.htm και ως έντυπα εφημερίδων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων)
  • την συμβουλευτική ως προς την πολιτιστική διαχείριση του χώρου του παλαιού Διδακτηρίου με βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα του χωριού-έδρα του παλιού σχολείου και τις ιδιαίτερες πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η τοπική κοινότητα ( Πολιτιστικός Σύλλογος, Συνεταιρισμός Γυναικών, εκθεσιακή δράση, κ.ά.)
  • την εποπτεία και ανάπτυξη προτάσεων βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με την ιστορία της εκπαίδευση
  • Αν είστε εκπρόσωπος Πολιτιστικού ή άλλου Συλλόγου ή εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενδιαφέρεστε για συνέργεια και ένταξη παλαιού σχολείου της περιοχής σας στο Δίκτυο Σχολείων Πολιτισμικής Μνήμης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το μέλος της Ομάδας Επιστημονικού Έργου του Μουσείου και ιδρυτικό μέλος Μαρία Δρακάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
TOP