ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Διοίκηση

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής αποτελεί πολιτιστική οντότητα του Δήμου Χανίων και η χρήση και διαχείρισή του έχουν παραχωρηθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) με την 41/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (και κατ’ επέκταση και το Μουσείο Σχολικής Ζωής) διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Η τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.chania-culture.gr/keppedich-kam/dioikisi/


Ομάδα Επιστημονικού Έργου

Προκειμένου να αναπτυχθούν όλοι οι τομείς δράσης του Μουσείου και να επιτευχθεί η σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα, συστήθηκε συμβουλευτική Ομάδα Επιστημονικού Έργου που σχεδιάζει, προτείνει, υλοποιεί και παρακολουθεί την πορεία του Μουσείου.

Με την 135/2021 απόφασή του, το ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ όρισε τα εξής μέλη της Ομάδας Επιστημονικού Έργου:

  1. Τζωρτζίνα Αντρέι, Αρχιτέκτων
  2. Μαρία Δρακάκη, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων
  3. Νεκτάριος Μουμουτζής, μέλος ΕΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης
TOP