ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εκδόσεις

Το Μουσείο στη διαδρομή του έχει πραγματοποιήσει διάφορες εκδόσεις προκειμένου να επικοινωνήσει το όραμα του και να τεκμηριώσει την αποστολή του. Οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες στη βιβλιοθήκη του Μουσείου προκειμένου να αξιοποιηθούν για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς απαραίτητα με την αντίστοιχη βιβλιογραφική αναφορά. Οι εκδόσεις που αφορούν εκθέσεις σύγχρονης τέχνης και μουσειακές εκθέσεις διατίθενται στο e-shop του Μουσείου.

Μουσείο Σχολικής Ζωή, Νεροκούρου, Χανιά

Τα Μουσεία Εκπαίδευσης ως πεδία πολιτιστικής διαχείρισης. Συγκριτική ανάλυση στον ελλαδικό χώρο εκδόσεις LABERT

Mια συγκριτική ανάλυση των μουσείων εκπαίδευσης που λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο επισημαίνει την αναγκαιότητα της πολιτιστικής διαχείρισης και σε αυτό τον τύπο μουσείων και αναδεικνύει ως παράδειγμα καλής πρακτικής το Εθνικό Μουσείο Εκπαίδευσης στη Ρουεν της Γαλλίας.

Συγγραφέας ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ

Μουσείο Σχολικής Ζωή, Νεροκούρου, Χανιά

Ενδυνάμωση ερμηνευτικών τεχνικών στο Μουσείο για την επίτευξη Ευρωπαϊκής δικτύωσης στον τομέα της Πολιτιστικής Επικοινωνίας

Επιμέλεια Έκδοσης: Δρακάκη Μαρία - Μανωλάκης Κωνσταντίνος

Μουσείο Σχολικής Ζωή, Νεροκούρου, Χανιά

Έντυπο για τον εμψυχωτή της Μουσειοσκευής

Το έντυπο αυτό απευθύνεται στον εμψυχωτή της μουσειοσκευής. Η μουσειοσκευή σχεδιάστηκε με κυρίαρχη την εκπαιδευτική της λειτουργία. Κατά συνέπεια ο εμψυχωτής–ερμηνευτής πρέπει να είναι εκπαιδευτικός. Βέβαια επειδή οι οδηγίες είναι εύληπτες και σύντομες η παρουσίαση-διαχείρισή της δεν αποκλείει άτομα που δεν είναι εκπαιδευτικοί. Όμως στην περίπτωση αυτή η μουσειοσκευή δεν εκπληρώνει αποτελεσματικά το σκοπό της που είναι όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ερμηνεία της, δηλαδή η εμπλοκή των χρηστών με αβίαστο και ευχάριστο τρόπο και η σύνδεση των πληροφοριών της με τη ζωή, τις μνήμες, τις αξίες τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Η συνάντηση της ερμηνείας της με την προσωπική ανάγνωση των διαφόρων χρηστών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την καθοδήγηση παιδαγωγικά καταρτισμένων ατόμων.

Δημιουργός ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ

Ημερολόγιο αφιερωμένο στο έτος ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 2020

Είκοσι πέντε χρόνια μετά το θάνατό της, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακηρύσσει το 2020 ως έτος Μελίνας Μερκούρη. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα πραγματοποιηθούν ποικίλες εκδηλώσεις, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη...

Μουσείο Σχολικής Ζωής

Ημερολόγιο αφιερωμένο στο έτος ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 2020

Η ιδέα του ημερολογίου που κρατάτε στα χέρια σας σηματοδοτεί το όραμα του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων για «επικοινωνούμενη αισθητική εμπειρία» στο κοινό του με υψηλές αξιακές ποιότητες. Χαρτογραφεί δημιουργική έκφραση και επικοινωνία αλλά και συνεχή δικτύωση παλιών και νέων φίλων του Μουσείου που γεννήθηκε αντισταθμιστικά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας και των εγκλεισμών....

Μουσείο Σχολικής Ζωής

TOP