ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επιστημονική Έρευνα

Το Μουσείο εστιάζει στην επιστημονική έρευνα γι’ αυτό και συμμετέχει ενεργά από το 2006 σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια αλλά και συλλέγει επιστημονικά άρθρα και μελέτες που αφορούν στην ιστορία της εκπαίδευσης και ευρύτερα σε όλες τις διαστάσεις του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι στην παγκόσμια κοινότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω ενδεικτικές δημοσιεύσεις από εισηγήσεις - συμμετοχές του Μουσείου σε Διεθνή Συνέδρια και επιστημονικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) "Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων" που έχουν θέμα το Μουσείο Σχολικής Ζωής και διάφορες δράσεις του.

TOP