ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Grundtvig "PITAGORA"

Όταν σχεδιάζουμε την εκπαίδευση των ενηλίκων πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι οι ενήλικες διαθέτουν ποικίλες εμπειρίες, διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά κίνητρα, διαφορετική θεωρητική γνώση, διαφορετικές παγιωμένες αντιλήψεις. Για τους λόγους αυτούς, η εκπαίδευση των ενηλίκων πρέπει να εστιάζει, στη λειτουργικότητα, στη σχετικότητα, στην πολυσυλλεκτικότητα, στη διαλογική και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων:

  1. Λειτουργικότητα: Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης προέρχεται, από την καθημερινότητα.
  2. Σχετικότητα: Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης βασίζεται, στις προϋπάρχουσες εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και του κοινωνικού περίγυρου.
  3. Πολυσυλλεκτικότητα: Περιλαμβάνει διάφορα θέματα.
  4. Διαλογική: Ο εκπαιδευόμενος είναι ίσος προς τον εκπαιδευτή, ο οποίος δίνει βαρύτητα, στα επιχειρήματα και στις απόψεις του εκπαιδευόμενου.
  5. Ανάπτυξη δυνατοτήτων: Εστιάζουμε, στα στοιχεία και στις γνώσεις που ήδη διαθέτει ο εκπαιδευόμενος και προσπαθούμε να τις αναπτύξουμε. Δε εστιάζουμε στα ελλείμματα.

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι, που μπορεί να φανούν χρήσιμες και κατάλληλες στην εκπαίδευση ενηλίκων Το πιο βασικό κριτήριο, για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι απλοί αποδέκτες γνώσης, αλλά πρέπει να μπορούν να σκέφτονται, να σχεδιάζουν, να ενεργούν και να αξιολογούν τις πράξεις τους και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Με βάση τους παραπάνω άξονες ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2012 με αποκλειστική χρηματοδότηση από το ΙΚΥ ( Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) υλοποίησε διετές πρόγραμμα εκπαιδευτικών συμπράξεων Grundtvig, το δεύτερο κατά σειρά σε χρονικό διάστημα εξαετίας. Το πρόγραμμα Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το σχέδιο που εκπονήθηκε σύμφωνα με το ακρωνύμιο του τίτλου του σύντομα αποκαλείτο PITAGORA POTENTIATE INTERGRATION AND TASKS FOR ADULT LEARNERS GIVING THEM OPPORTUNITIES FOR RELATIONS ALL OVER EUROPE και επιχείρησε να ανιχνεύσει και να εφαρμόσει εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω των τεχνών και των νέων τεχνολογιών. Κεντρικό σκοπό του σχεδίου αποτέλεσε η ανάπτυξη των μαθηματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων ανά χώρα, αλλά και η υποστήριξη της επικοινωνίας τόσο των εκπαιδευτών, όσο των και εκπαιδευόμενων; μεταξύ των εταίρων. Συντονίστρια χώρα ήταν η Αγγλία και στο πρόγραμμα επίσης συμμετείχαν η Πολωνία, η Τουρκία και η Ελλάδα με αντίστοιχες δομές μη τυπικής εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ομάδα -στόχος για το Σύλλογο Φίλων ήταν 15μελής ομάδα μεταναστών από τη Γεωργία, Αλβανία, τη Συρία, τη Ρωσία που ζουν και εργάζονται στην πόλη μας.

Η ομάδα αυτή συμμετείχε σε 10 τρίωρα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν Κυριακές στο χώρο του Μουσείου Σχολικής Ζωής αλλά και στο χώρο του ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ ο κύκλος των εργαστηρίων ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012 με την απονομή των τίτλων των εκπαιδευόμενων στο χώρο του Μουσείου Σχολικής Ζωής και την αξιολόγηση του προγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παιδαγωγική ομάδα του Συλλόγου Φίλων σχεδίασε και υλοποίησε εθελοντικά με αρμονική συνεργασία και δημιουργικότητα τα βιωματικά εργαστήρια των μεταναστών με συχνότητα 1 -2 φορές το μήνα αντλώντας και συνθέτοντας μεθοδολογικές και παιδαγωγικές εμπειρίες από τα διάφορα επιστημονικά πεδία που προέρχονται τα μέλη της.

Αλφαβητικά τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας είναι τα εξής :

Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Ανδρεάδου Χαρά,
Δασκάλα-Μαθηματικός: Γκιόκα-Σέμα Αντελίνα
Δάσκαλος: Γκόγκολας Στράτος
Αν. Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Δρακάκη Μαρία
Οικονομολόγος: Καστάνη –Πανάγου Σοφία
Μουσικός-Διδάσκων στο ΤΕΙ Κρήτης Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής: Κεχράκος Κώστας
Δάσκαλος-Διευθυντής στα εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη: Μανωλάκης Κώστας
Καθηγητής Πληροφορικής, Τεχνικός-Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων: Μαρινάκης Μανώλης
Μουσειοπαιδαγωγός: Μαρκουλάκη Ρία
Νηπιαγωγός-Προϊσταμένη Νηπ/γείου Στερνών: Τζιάκη Δέσποινα,
Φιλόλογος –Καθηγήτρια σε Σχολείο Ειδικής Αγωγής: Τσιάμαλου Γεωργία,
Φαρσάρη Ελένη: Νηπιαγωγός
Φραντζεσκάκης Μαθιός: Μαθηματικός-Δημοσιογράφος
Χαραλαμπίδου Μαρία: Δασκάλα – Διευθύντρια 1ου Δ.Σ. Μουρνιών

Η υλοποίηση του σχεδίου περιλάμβανε και εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων σε θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη προσαρμογή τους στη χώρα υποδοχής με αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (forum και F/B)

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, στις χώρες της σύμπραξης Πολωνία, Τουρκία, Ελλάδα και Αγγλία. Στο PLYMOUTH της Αγγλίας ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του σχεδίου P.I.T.A.G.O.R.A. με συμμετοχή εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων στην Ολυμπιάδα των Μαθηματικών. Η δράση περιλάμβανε συμμετοχή εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε δραστηριότητες μαθηματικών που είχαν σκοπό να συνδέσουν την πολιτιστική κληρονομιά κάθε χώρας με τη σημασία των μαθηματικών δεξιοτήτων στην καθημερινότητα των ενηλίκων και παράλληλα να αναδείξουν κοινούς κώδικες επικοινωνίας σε μια πολυπολιτισμική ομάδα μέσω της τέχνης και της μαθηματικής σκέψης.

Στην Ολυμπιάδα των Μαθηματικών ο Σύλλογος Φίλων συμμετείχε με το παιχνίδι του Δίσκου της Φαιστού, ενώ το Παιχνίδι της Πόλης απετέλεσε απόρροια ενός από τα βιωματικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν, με τη συμμετοχή ομάδων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων από τις χώρες της σύμπραξης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2011. Τα παιχνίδια αυτά έχουν καταγραφεί και παρουσιάζονται σε δίγλωσση έκδοση ψηφιακή και έντυπη με τον τίτλο « Cultures Games» προκειμένου να αποτελέσουν μεθοδολογικό εργαλείο για το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στο site που δημιουργήθηκε από τη συντονίστρια χώρα Αγγλία http://www.pitgora.eu/gallery/great-britan/ μπορεί κάποιος να δει αναλυτικά τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν, τις παρουσιάσεις της παιδαγωγικής ομάδας του Συλλόγου Φίλων στις χώρες της σύμπραξης, αλλά και τα παραγόμενα προϊόντα από κάθε χώρα της σύμπραξης. Στην Ελλάδα είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) στο εικονίδιο «Ευρωπαϊκός Θησαυρός» με τον ομώνυμο τίτλο του σχεδίου στις ευρωπαϊκές συμπράξεις GRUNDTVIG.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής υλοποιεί για δεύτερη φορά ευρωπαϊκό πρόγραμμα GRUNDTVIG διετούς διάρκειας με επιτυχία στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας κάτι που συμβαίνει σπάνια στην ελληνική πραγματικότητα σε οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευσης και σηματοδοτεί σαφώς την καινοτομία, τον επαγγελματισμό και την συνέπεια με την οποία διαχειρίστηκε την επικοινωνία, τον σχεδιασμό και τις υποχρεώσεις των προγραμμάτων η εθελοντική διεπιστημονική παιδαγωγική ομάδα του.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων ο Σύλλογος Φίλων είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την αποστολή και το όραμα του Μουσείου Σχολικής Ζωής στην Πολωνία, Ιταλία, Τουρκία, Αγγλία, Κύπρο, Γερμανία. Μάλιστα κατάφερε να πετύχει μια ιδιαίτερη δωρεά από μέλος του αντίστοιχου οργανισμού εταίρου της Τουρκίας στο τελευταίο project που παραχώρησε με εμπιστοσύνη και μεγάλη χαρά ενδεικτικό της γιαγιάς του χρονολογίας …. Από το Οθωμανικό Σχολείο που λειτουργούσε στα Χανιά ενισχύοντας έτσι την ελληνοτουρκική φιλία.

Περίληψη προγράμματος

Εκπαίδευση μεταναστών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος |GRUNDTVIG με αξιοποίηση των ΤΠΕ από τον Σύλλογο Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων

Στο σύγχρονο άνθρωπο η δια βίου μάθηση αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που συμβάλει στην αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών και προβλημάτων. Η επικράτηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε συνδυασμό με τη δια βίου μάθηση αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες της σημερινής Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). (Καλογιαννάκης Μ. & Παπαδάκης Στ. 2007)

Αρκετοί μελετητές στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχουν υπογραμμίσει τον βασικό ρόλο που παίζουν οι εμπειρίες και τα βιώματα στη διεργασία της μάθησης (Lindeman,1961, Knowles,1980, Kolb,1984, Merriam & Caffarella,1999). Επίσης έχουν τονίσει «την αναγκαιότητα της πράξης στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την ανάπτυξη του στοχασμού και της δράσης για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων της». ( Freire,1985).

«Μελέτες έχουν αποδείξει πως οι άνθρωποι προσεγγίζουν αβίαστα και ουσιαστικά ο ένας τον άλλον όταν βιώνουν κοινές εμπειρίες» (Dewey, 1934). «Οι δομικές αλλαγές της κοινωνίας και οι σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων προϋποθέτουν την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων διερευνητικής μάθησης, που στοχεύουν στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και συμβάλλουν στη δημιουργική διαχείριση των εμπειριών Θεμελιώδης προϋπόθεση στην ενήλικη μάθηση είναι και η σταδιακή ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Κόκκος Α., 1999). «Η γνώση πρέπει να έχει περισσότερες από μία διόδους έκφρασης, πέρα από το λόγο ή τους αριθμητικούς συμβολισμούς και να στηρίζεται στην ανακάλυψη σχέσεων ακόμη και σε αντιθετικά ζεύγη ερεθισμάτων» (Φραγκούλης,2011)

Με βάση αυτούς τους θεωρητικούς άξονες ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2012 με αποκλειστική χρηματοδότηση από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) υλοποίησε διετές πρόγραμμα εκπαιδευτικών συμπράξεων Grundtvig.

Το πρόγραμμα Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το σχέδιο που εκπονήθηκε σύμφωνα με το ακρωνύμιο του τίτλου του σύντομα αποκαλείτο PITAGORA και επιχείρησε να ανιχνεύσει και να εφαρμόσει εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω των τεχνών και των νέων τεχνολογιών. Κεντρικό σκοπό του σχεδίου αποτέλεσε η ανάπτυξη των μαθηματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων ανά χώρα, αλλά και η υποστήριξη της επικοινωνίας τόσο των εκπαιδευτών, όσο των και εκπαιδευόμενων; μεταξύ των εταίρων. Συντονίστρια χώρα ήταν η Αγγλία και στο πρόγραμμα επίσης συμμετείχαν η Πολωνία, η Τουρκία και η Ελλάδα με αντίστοιχες δομές μη τυπικής εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων .

Στα επιμορφωτικά εργαστήρια που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Φίλων στην ομάδα στόχο αλλοδαπών- μεταναστών αξιοποιήθηκαν εφαρμογές WEB 0.2 , ανοικτά λογισμικά ενώ υπήρξε και εξ αποστάσεως υποστήριξη των εκπαιδευομένων όλων των χωρών μέσω forum και ιστολογίου. Τα τελικά προϊόντα του σχεδίου (ψηφιακές εκδόσεις) αναρτήθηκαν σε ειδική ιστοσελίδα που δημιούργησε η συντονίστρια χώρα και υπάρχουν επίσης στο Ευρωπαϊκό Θησαυρό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

TOP