ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Χρονολόγιο

Οι σταθμοί της δυναμικής πορείας του Μουσείου Σχολικής Ζωής από το 2006 έως σήμερα παρά τις διοικητικές του δυσλειτουργίες συνδέονται με την συνεχή προσπάθεια των ιδρυτών του, της εκάστοτε διαχειριστικής αρχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Συλλόγου Φίλων του, να υποστηρίζονται πάντα όλες οι λειτουργίες του Μουσείου ισότιμα. Μέλημα όλων το Μουσείο να λειτουργεί ως ένας σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός στην κοινότητα, σύμφωνα με τον διεθνή ορισμό του Μουσείου.

Ο ορισμός του Μουσείου από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM – International Council of Museums) έχει ως εξής: «Το Μουσείο είναι «ο µόνιµος θεσµός, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, µελετά, κοινοποιεί και εκθέτει υλικές µαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του µε σκοπό τη µελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία». Στο χρονολόγιο θα ενημερωθείτε για τους σημαντικούς σταθμούς του Μουσείου στην πορεία του χρόνου που συνυφαίνονται με την «εκθεσιακή του λειτουργία» και «την μονιμότητα του στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης της».

Οι σταθμοί συνδέονται πάντα με αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Μουσείο απευθύνει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που συνέβαλαν από το 2006 έως σήμερα καθοριστικά στα επιστημονικά του βήματα, εμπιστεύτηκαν το όραμα του και υποστήριξαν την ανάπτυξη του τοποθετώντας ο καθένας μια διαφορετική ψηφίδα στις λειτουργίες του. Η αναπτυξιακή πορεία συνεχίζεται…

Σταθμοί στη διαδρομή του Μουσείου

Επί Νομαρχίας Γεωργίου Κατσανεβάκη

Δημιουργία του Μουσείου και πρώτη περιοδική έκθεση

Επί Νομαρχίας Γρηγόρη Αρχοντάκη

Δεύτερη περιοδική έκθεση και ανάπτυξη νέας πτέρυγας (χώροs δραστηριοτήτων του Μουσείου)

 

Επί Δημαρχίας Εμμανουήλ Σκουλάκη

Τρίτη περιοδική έκθεση ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Επί Δημαρχίας Αναστάσιου Βάμβουκα

Μελέτη για την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, υποστήριξη παράλληλων δράσεων της υπάρχουσας περιοδικής έκθεσης βλέπε σχετικά

Επί Δημαρχίας Παναγιώτη Σημανδηράκη

Ένταξη στην ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ Απόφαση συγκρότησης ομάδας Επιστημονικού Έργου

Κρίσιμα ψηφίσματα και υπομνήματα από τον Σύλλογο Φίλων σε μεταβατικές περιόδους

PRESENT
TOP