ΝΕΑ

«Και εμείς καλύτερα…. ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»

Προετοιμάζεται πυρετωδώς η περιοδική έκθεση «….Και εμείς καλύτερα….ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» που σηματοδοτεί τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ του Μουσείου Σχολικής Ζωής. Η νέα μουσειακή έκθεση θα επιδιώξει να αναδείξει τον γόνιμο διάλογο της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό, μέσω της δημιουργικής σχέσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Ο μουσειολογογικός και μουσειογραφικός σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη από τον Νοέμβριο του 2021 και θα επιχειρήσει ν να τεκμηριώσει το αποτύπωμα και την προοπτική της δυναμικής επίδρασης του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ στην τοπική κοινωνία του Δήμου Χανίων ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Mε βάση και τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις του πεδίου της Πολιτισμικής Επικοινωνίας. Το εγχείρημα θα συντείνει στη διαδικασία αναγνώρισης του Μουσείου και στη βελτίωση όλων των λειτουργιών του και κυρίως της αποσαφήνισης του οράματος και της αποστολής του.

Ο τίτλος της νέας περιοδικής έκθεσης του Μουσείου υπονοεί τη γόνιμη και ανατροφοδοτική σύνδεση παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος στις πολιτικές για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση για τη συνοχή, ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κοινότητας. Παραπέμπει συμβολικά με την τυπική ρήση του παραμυθιού «…και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα…», στην αναμέτρηση της ανθρώπινης σκέψης στον χώρο και στον χρόνο, την έμπνευση δια της τέχνης, τη δυνατότητα για έκφραση και επικοινωνία, την υπέρβαση, τη δημιουργία, τη δικτύωση…

H μουσειολογική αφήγηση στη νέα έκθεση θα αντλήσει περιεχόμενα από την περίοδο ορόσημο για την ιστορία της εκπαίδευσης 1995-2001-2004 όπου εφαρμόστηκε το εθνικό πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ: Εκπαίδευση και Πολιτισμός (1995-2001 πειραματική εφαρμογή -2001-2004 γενίκευση) και τα Χανιά επιλέχτηκαν και υπήρξαν η μοναδική πόλη πιλότος που εφαρμόστηκε και ολοκληρώθηκε το μοντέλο γενίκευσης του ΜΕΛΙΝΑ για την πολιτισμική αγωγή στην κοινότητα.

Η μουσειολογική μελέτη θα ντύσει με νοηματικό περιεχόμενο όλα τα τεκμήρια από τις συλλογές του Μουσείου που θα εκτεθούν ή θα επανεκτεθούν με νέες αναπαραστάσεις σε ένα νέο μουσειολογικό αφήγημα που επιδιώκεται να αναπτυχθεί και να εφαρμοσθεί εναρμονισμένα με τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο κέλυφος του Μουσείου. Θα επιδιώξουμε να αγγίξει και τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς χώρους, με άξονα το νέο θέμα της περιοδικής έκθεσης για τον διάλογο της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό. για τη γόνιμη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση στην κοινότητα ώστε να καλλιεργηθούν στάσεις ευαισθητοποίησης , συμμετοχής και συνειδητοποίησης των πολιτών στην επαφή τους με την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Για την επίτευξη της αποστολής του Μουσείου από την έναρξη λειτουργίας του το 2006 όλες οι μορφές τέχνης αξιοποιούνται από την ομάδα επιστημονικού του έργου, ως έκφραση και επικοινωνία, ως μέσο εμψύχωσης σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς για τη συνοχή και την ανάπτυξη της κοινότητας, για την αισθητική καλλιέργεια του πολίτη, για τη διαμόρφωση στάσεων δια βίου μάθησης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

TOP