ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Λογότυπα και ταυτότητες
«Οπτικές ταυτότητες: Ιστορίες, ιδέες, αξίες»

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων υπηρετώντας την παιδαγωγική του οπτικού πολιτισμού και την ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων του κοινού, ανάλυσης ερμηνείας και αποκωδικοποίησης ποικίλων μορφών και τρόπων επικοινωνίας, εντός του διευρυμένου πλαισίου του οπτικού πολιτισμού, σχεδίασε και θα εμψυχώσει στο 2ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων δύο βιωματικά εργαστήρια διάδρασης με οπτικές ταυτότητες χώρων πολιτισμικής αναφοράς του Δήμου Χανίων Τα εργαστήρια σχεδιάστηκαν ειδικά για το φεστιβάλ και απευθύνονται σε ενήλικες (καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, πολίτες) και σε οικογένειες με παιδιά που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Θα υλοποιηθούν στο Μεγάλο Αρσενάλι την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 με ελεύθερη συμμετοχή,
αλλά με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στον ιστότοπο του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων https://school-life.gr/
Σχεδιασμός-εμψύχωση: Δρακάκη Μαρία, Επιμελήτρια Μουσείου Σχολικής Ζωής, Παιδαγωγός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ :«Οπτικές ταυτότητες: Ιστορίες, ιδέες, αξίες»

Πίσω από ένα λογότυπο βρίσκεται πάντα μια ιστορία . Μια αλληλουχία σκέψεων που βρίσκει διέξοδο οπτικά προς τον παρατηρητή. Ιδέες και αξίες που ακτινοβολεί ευρηματικά μια εικόνα για την αποστολή του οργανισμού τον οποίο πιστοποιεί. Τα λογότυπα διαμορφώνουν μακροπρόθεσμα την αξία που φέρει η αναγνωρίσιμη στον χώρο και τον χρόνο οπτική ταυτότητα .

Στα εργαστήρια θα επιδιωχθεί μέσα από τη δημιουργική προσέγγιση «οικείων» οπτικών ταυτοτήτων, η βαθύτερη παρατήρηση των μορφικών στοιχείων της εικαστικής γλώσσας που αξιοποιούν, η ελεύθερη νοηματοδότηση των οπτικών δηλώσεων και συνδηλώσεων τους και η ανάδειξη προσωπικών συσχετίσεων και ερμηνειών των μηνυμάτων τους στο πλαίσιο της ομάδας. Το βίωμα της συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων «δια της τέχνης» αναμένεται να αναδείξει νέες ιστορίες και ιδέες για τις αξίες που εκπέμπουν οι οπτικές ταυτότητες των πολιτιστικών οργανισμών της πόλης των Χανίων στον χώρο και στον χρόνο, στην επαφή τους με το κοινό, διαμορφώνοντας αέναα την αναγνωρίσιμη συλλογική ταυτότητα του τόπου.

Επιπλέον η εμπειρία της βαθύτερης αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων που ακτινοβολούν οι οπτικές ταυτότητες που θα μελετηθούν, αναμένεται να συνεισφέρει στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των συμμετεχόντων με τους χώρους πολιτισμικής αναφοράς με τους οποίους θα έρθουν σε επαφή μέσω των λογότυπων τους .

Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια δεν χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση .Επίσης Θα δοθεί έμφαση στη διάσταση της φιλαναγνωσίας με αντίστοιχες προτάσεις βιβλίων για παιδιά και για ενήλικες, σχετικών με το θέμα των λογότυπων που θα αξιοποιηθούν στη ροή της σκηνοθετημένης ακολουθίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του κάθε εργαστηρίου.

Δήλωση συμμετοχής οικογενειών και ενηλίκων
στο Ερμηνευτικό Μονοπάτι "Λογότυπα και Ταυτότητες"

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 Μεγάλο Αρσενάλι, Χανιά

Ημερομηνία & Ώρα:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

TOP