ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οπτικές δηλώσεις της Δημοκρατίας σε χώρους Τέχνης και Μουσεία της Ευρώπης

Το διαδικτυακό εργαστήριο με τον τίτλο «Οπτικές δηλώσεις της δημοκρατίας» λειτούργησε ως ένα ερμηνευτικό μονοπάτι που κλήθηκαν να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες προκειμένου να συναντήσουν Μουσεία και Χώρους τέχνης της Ευρώπης με τη στόχευση να τους αποκαλύψει πολλαπλές πτυχές της Δημοκρατίας, αξιοποιώντας τα βασικά στοιχεία της Εικαστικής Γλώσσας (σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, υφή) και το εκπαιδευτικό υλικό cards4Democracy του οργανισμού L2C (Learn to Change)

Ο οργανισμός Learn to Change είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που με τις δράσεις του προάγει την ατομική προσωπική ανάπτυξη, υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου με έμφαση στην αλλαγή. Όραμα του να φέρει αλλαγές θετικές στην εκπαιδευτική πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Επενδύει στη δύναμη των μελών του και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, στους εκπαιδευτικούς, τους δια βίου μαθητευόμενους, τους γονείς, του κοινωνικούς πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που νοιάζονται και μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική αλλαγή προς όφελος της ανθρωπότητας. Οι δράσεις του οργανισμού υποστηρίζουν την ολιστική ανάπτυξη του ατόμου σε ένα περιβάλλον κοινωνικής δικαιοσύνης και δημιουργικής ανθρώπινης χειραφέτησης.

Το σεμινάριο «Οπτικές δηλώσεις της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σύμπραξης του οργανισμού Learn to Change με τους εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus KA3 με τον τίτλο «Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture»

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες της Κοινότητας Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”, η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθεί τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον. Οι συμμετέχουσες χώρες θα δημιουργήσουν δικά τους Δίκτυα Εκπαιδευτικών “Teachers4Europe - T4E”, αναβαθμίζοντας την ελληνική Καλή Πρακτική. Με τη δημιουργία και διάδραση των Δικτύων θα ενισχυθεί η ανάδειξη εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων των πέντε χωρών, χωρίς να υπάρξει απώλεια της εθνικής ιδιοσυστασίας. Αντίθετα, θα αποτελέσει κύριο μοχλό ανάπτυξης του ευρωπαϊκού οράματος, της σύσφιξης των σχέσεων, της αλληλεξάρτησης, της συναδέλφωσης και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της έννοιας της «Αγοράς», ως τόπου άσκησης ελεύθερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση.

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ως Συντονιστής του Έργου, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. πρόκειται να επεκτείνουν την υπάρχουσα Κοινότητα Εκπαιδευτικών “Τeachers4Europe – T4E” σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας και σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού.

H Ambassador του οργανισμού L2C και συντονίστρια της ομάδας στην Ελλάδα Genesis κ. Φωτεινή Βενέτη διοργάνωσε και πρότεινε το συγκεκριμένο σεμινάριο προκειμένου να υπάρξει γόνιμη αλληλεπίδραση και σύνδεση tτων ομάδων στο συμμετοχικό σχέδιο δράσης που υλοποιείται σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Ψιμολόφου Κύπρου και την ομάδα Teachers4Europe Σερρών. Το εργαστήριο σχεδιάστηκε ειδικά με αυτή τη στόχευση και εμψυχώθηκε από το μέλος της ομάδας Genesis του L2C Δρακάκη Μαρία. Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας διαφόρων ειδικοτήτων από την Ελλάδα και την Κύπρο με συντονιστές την κ. Φωτεινή Βενέτη από τον οργανισμό L2C, την κ. Έλενα Περικλέους Διευθύντρια του ΔΣ Ψιμολόφου και τον Αmbassador Teachers4europe Σερρών - Γιάννη Καραγκιόζη.

Το διαδικτυακό σεμινάριο χωρίστηκε σε δύο μέρη διάρκειας τριών ωρών ανά συνάντηση.

Στους σταθμούς του οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν να αναζητήσουν τον ρόλο του φωτός στις εικαστικές τέχνες και μέσω αυτού να συνδεθούν προσωπικά με τους συμβολισμούς και τα πολλαπλά νοήματα έργων τέχνης και τεκμηρίων μουσειακών συλλογών που προσεγγίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, την πολυμορφία, τις ευρωπαϊκές αξίες, την ευρωπαϊκή ταυτότητα, τη Δημοκρατία.

Σε κάθε σταθμό οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν διαδοχικά και δημιουργικά τα βασικά στοιχεία της εικαστικής γλώσσας σημείο γραμμή σχήμα χρώμα και υφή έχοντας ως βάση τον εκπαιδευτικό φάκελο «Η Ματιά των Εικαστικών» της συλλογής εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ: Εκπαίδευση και Πολιτισμού του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων.

Έχοντας το φως και τη σκιά στην τέχνη ως βασικές συνιστώσες έμπνευσης συνομίλησαν με έργα τέχνης και εκθέματα Μουσείων προσεγγίζοντας την έννοια της δημοκρατίας τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ευρωπαϊκές αξίες και τη διαφορετικότητα μέσω ενός άλλου εκφραστικού κώδικα. Στόχος σε αυτά τα ερμηνευτικά μονοπάτια που διέσχισαν να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της ερμηνείας να γνωρίσουν ανοικτούς ψηφιακούς πόρους έγκυρους και δυναμικούς και να συνδεθούν με τις προσωπικές τους νοηματοδοτήσεις με τα τεκμήρια της πολιτιστικής κληρονομιάς και τα σύγχρονα καλλιτεχνικά έργα από Μουσεία της Ευρώπης και on line εκθέσεις που συνάντησαν.

Σε κάθε σταθμό οι κάρτες για τη δημοκρατία λειτουργούσαν ως αφετηρίες έμπνευσης με τη δημιουργική πρόκληση προς τους συμμετέχοντες οι πτυχές του δημοκρατικού διαλόγου που ξεδιπλώνουν με γραπτό λόγο, να μετασχηματίζουν τις ιδέες, τα συναισθήματα, ευρύτερα τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων στις οπτικές μορφές των έργων τέχνης και των τεκμηρίων των Μουσείων, σε εικαστική γλώσσα. Και αμφίδρομα πάλι σε απόδοση με λόγο γραπτό ή προφορικό τις προσλήψεις της καλλιτεχνικής έκφρασης ή των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς με κεντρική αρχή το διαχρονικό ζήτημα των διαστάσεων της δημοκρατίας.

Οι κάρτες για τη Δημοκρατία εκπαιδευτικό υλικό cards4Democracy του οργανισμού L2C (Learn to Change προσδιορίζουν και περιγράφουν βασικές ενέργειες που μπορούν να αναπτύξουν οι άνθρωποι που διευκολύνουν τη μάθηση για να ενεργούν καλύτερα σε μια κοινωνία στην οποία η δημοκρατία είναι μια πραγματική διαδικασία που περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους.

Οι κάρτες - και οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια που μπορούμε να κάνουμε μαζί τους - προτείνουν ότι κάθε άτομο έχει ευθύνη για τη ζωή της πραγματικής δημοκρατίας. Είναι δικαίωμα και επίσης αγώνας.

Οι σταθμοί που αξιοποιήθηκαν στο ερμηνευτικό μονοπάτι των δύο διαδικτυακών σεμιναρίων με τον τίτλο «Οπτικές δηλώσεις της δημοκρατίας σε χώρους τέχνης και μουσεία της Ευρώπης ήταν οι εξής:

Η μεθοδολογία που προτάθηκε στους συμμετέχοντες ήταν η αξιοποίηση του μοντέλου Perkins στην παιδαγωγική διαδικασία. Η προσέγγιση που προτείνει ο D. Perkins έχει ως στόχο να καλλιεργήσει στους μαθητές τη νοοτροπία του στοχασμού με αφορμή ένα οπτικό ερέθισμα πλούσιο σε πολιτισμικές, συμβολικές και ερμηνευτικές αναφορές. Η νοοτροπία αυτή σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Ritchhard,2007 αλλά και την κοινή λογική δεν κατακτιέται αμέσως. Διεργασίες σαν κι αυτή που αναδεικνύεται από το μοντέλο Perkins θα πρέπει να γίνονται συχνά και επανειλημμένα αποτελώντας τμήμα της εκπαιδευτικής καθημερινότητας του εκπαιδευόμενου και όχι εξαίρεση.

Στον τελευταίο σταθμό οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν ατομικά ή συλλογικά, με τον ρόλο του δημιουργού πλέον, να δημιουργήσουν μια διαδραστική εικαστική εγκατάσταση που με ρόλο συνδετικό και συνθετικό απέδωσε τα μηνύματα και τις θέσεις της ομάδας για τη Δημοκρατία, όπως αναδύθηκαν από την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων και τις εμπειρίες που βίωσαν σε όλους τους σταθμούς.

Στο σεμινάριο συμμετείχε ο καλλιτέχνης κ. Αθανάσιος Μπερούτσος ( δημιουργός της ψηφιακής έκθεσης «Light & Shadow Ballet») που αποτέλεσε τον 2ο σταθμό του ερμηνευτικού σταθμού του σεμιναρίου).Η στόχευση διττή από την εμψυχώτρια του σεμιναρίου. Αρχικά ο ίδιος να βιώσει την εμψυχωτική συμμετοχική διαδικασία των πολλαπλών αναγνώσεων του έργου του και στη συνέχεια να συνομιλήσει με τους συμμετέχοντες για τον τρόπο που εκείνοι προσλαμβάνουν και ερμηνεύουν και συσχετίζουν έργα της ψηφιακής του έκθεσης με τις αξίες της δημοκρατίας.

Ο δημιουργός κ. Μπερούτσος Αθανάσιος μετά τη συμμετοχή του δήλωσε για την εμπειρία:

«Η ανάλυση που παρακολούθησα, με τις κάρτες, αλλά και η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία. Οι ερμηνείες και οι αναγνώσεις που μπορεί να έχει μια εικόνα είναι πολλαπλές. Αυτό γίνεται γιατί όλος ο κόσμος μας αποτελείται από εικόνες, και ο εγκέφαλος μας αποκωδικοποιεί τα οπτικά αυτά ερεθίσματα, όχι όμως πάντα με το ίδιο αποτέλεσμα. Σαν παράδειγμα θα μπορούσα να φέρω την εύρεση μορφών και φιγούρων κοιτάζοντας το μωσαϊκό πάτωμα του σπιτιού μας, ή την εμφάνιση ζώων στους σχηματισμούς των σύννεφων. Αν τώρα βάλουμε στην εικόνα σύνθεση και σύμβολα, τότε ενεργοποιούμε και την εννοιολογική ανάγνωση, όπου οι σκέψεις ανακαλούν εμπειρίες και γνώσεις από τις αποθήκες της μνήμης μας. Έτσι ένα έργο τέχνης οποιασδήποτε τεχνικής και περιόδου επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες.

Το “Light & Shadow Ballet” είναι μια προσομοίωση μιας πραγματικής γλυπτικής εγκατάστασης. Δημιουργήθηκε σαν ιδέα από το πρώτο lockdown, όπου ο εγκλεισμός, μας έκανε να σκεφτούμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, πιο πειραματικούς κατά μια έννοια. Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας είναι η επικοινωνία. Με αυτό το σκεπτικό άλλωστε εντάχτηκε και το δικό μου έργο στο σεμινάριο. Το έργο μου δεν μιλάει για την Δημοκρατία, αλλά έχει σύνθεση και συμβολισμούς που μπορούν να ανακαλέσουν στον θεατή σκέψεις και απόψεις για την Δημοκρατία».

Οι σταθμοί που επισκέφτηκαν οι συμμετέχοντες και στα δύο τρίωρης διάρκειας μέρη του σεμιναρίου ήταν οι εξής:

 1. Μουσείο Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων
 2. Ψηφιακή ατομική έκθεση γλυπτικής του Αθανάσιου Μπερούτσου
 3. Google Arts & Culture Πύλη ψηφιακών πολιτισμικών πόρων 2000 πολιτιστικών ιδρυμάτων από 80 χώρες του κόσμου
 4. Μουσείο Ακρόπολης
 5. Ψηφιακή έκθεση του δικτύου Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού με τίτλο «Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα» (Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης(EMΣΤ), Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης(MOMus)
 6. Eβραϊκό Μουσείο Βερολίνου
 7. Μουσείο Edvrad Munch
 8. TATE MODERN Φανταστικές φιγούρες του Yiadom-Boakye
 9. Υπερρεαλιστικές εγκαταστάσεις τέχνης στο μουσείο του Σαλβαδόρ Νταλί στο Figueres της Ισπανίας
 10. Στον τελευταίο σταθμό οι συμμετέχοντες ατομικά και συλλογικά, με τον ρόλο του δημιουργού πλέον, μοιράστηκαν ιδέες για τη δημιουργία μιας διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης που θα μπορούσε αποτελεσματικά να συνθέσει τα μηνύματα και τις θέσεις της ομάδας για τη Δημοκρατία, όπως αναδύθηκαν από την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της διαδρομής στο ερμηνευτικό μονοπάτι και με βάση τις εμπειρίες που προσέλαβαν στους διάφορους σταθμούς με τις αντίστοιχες δραστηριότητες προσεγγίζοντας την έννοια της εικαστικής εγκατάστασης με έμφαση στον σταθμό του Εβραϊκού Μουσείου του Βερολίνου όπου κλήθηκαν να συνομιλήσουν με την εικαστική εγκατάσταση «Fallen Leaves» του καλλιτέχνη Menashe Kadishman με τον προβληματισμό της διαχείρισης των ζητημάτων δύσκολης ιστορίας στη σχολική κοινότητα και την κοινότητα ευρύτερα

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με συλλογικό αναστοχασμό των ομάδων όπου αναδείχτηκε ο κρίσιμος ρόλος όλων των μορφών τέχνης στην παιδαγωγική διαδικασία όταν εκλαμβάνονται ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς, ιδιαίτερα μάλλον όταν πρόκειται για την πολυδιάστατη έννοια της δημοκρατίας στη σύγχρονη κοινωνία.

 

* Η Μαρία Δρακάκη είναι Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, ΜSc Πολιτιστική Διαχείριση, Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Παν. Αιγαίου, ιδρυτικό μέλος του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων μέλος της ελληνικής ομάδας GENESIS του οργανισμού Learn to Change (L2C)

**Οι φωτογραφίες που πλαισιώνουν το άρθρο τραβήχτηκαν από την Ambassador L2C κ. Φωτεινή Βενέτη κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου την οποία ευχαριστώ πολύ για την τιμή της εμπιστοσύνης

***Eυχαριστώ θερμά τον κ. Α. Μπερούτσο για την τιμή της ενεργητικής συμμετοχής του στο σεμινάριο μας καθώς και όλους τους συμμετέχοντες για τις ιδέες που μοιραστήκαμε

 

Βιβλιογραφία –Πηγές

https://www.learntochange.eu/2017/02/21/cards-for-democracy/

https://www.learntochange.eu/2017/02/21/cards-for-democracy/

https://learn2change-network.org/

http://dim-psimolofou-lef.schools.ac.cy/

https://www.teachers4europe.eu/el/gr-actions/159-gr-action-06dec2019-el

https://1lyk-igoum.thesp.sch.gr/22-erasmus-3-2018-2021-teachers4europe-setting-an-agora-for-democratic-culture

«Η αξιοποίηση του μοντέλου PERKINS στην παιδαγωγική διαδικασία» http://synedrio.weebly.com/uploads/1/5/0/4/15045854/7drakaki.pdf

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, (2012) Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Γ΄Η αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook -epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf

Perkins,D (1994) Τhe Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art, December, Getty Publications

Ritchhart R (2007) Cultivating a Culture of Thinking in MuseumsJournal of Museum Education, Volume 32, Number 2, Summer 2007, pp. 137–154. ©2007 Museum Education Roundtable. https://static1.squarespace.com/static/5e7977706f259a3ea1d94af0/t/5e837008b3442351faed137d/1585672203933/JME07_Ritchhart.pdf

Αναλυτικότερα:

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις σταθμών που οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια των δύο διαδικτυακών εργαστηρίων του σεμιναρίου:

http://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/eikastika/KARTELES_EPIDEIXIS.pdf

http://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/eikastika/H_MATIA_TON_EIKASTIKON_Vivlio_Daskalou.pdf

http://artnart.eu/?p=1653

http://www.beroutsos.gr/index.php/en/

https://artsandculture.google.com/usergallery/TgIyZfDc5qzsJg

https://artsandculture.google.com/usergallery/TgIyZfDc5qzsJg

https://www.tate.org.uk/art/artists/lynette-yiadom-boakye-16784/introduction-lynette-yiadom-boakye

https://www.dreamstime.com/art-installations-salvador-dali-museum-figueres-spain-surrealistic-art-installations-salvador-dali-museum-image170041622

https://www.tate.org.uk/art

https://www.tate.org.uk/art/artists/lynette-yiadom-boakye-16784/introduction-lynette-yiadom-boakye

https://www.munchmuseet.no/en/this-is-munch/

http://vimeo.com/33976373

https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM

https://www.lavart.gr/otan-h-kraugh-pantreuetai-tous-pink-floyd/

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W7sMMPWc4LM

https://www.dailymotion.com/video/xm5vfg

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W7sMMPWc4LM

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-76

https://blogs.sch.gr/varvan/2021/01/02/diadiktyako-moyseio-me-erga-technis-62-kallitechnon-apo-pinakothiki-emst-momus-stis-othones-mas/

https://www.munchmuseet.no/en/this-is-munch/

http://vimeo.com/33976373

https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM

https://www.lavart.gr/otan-h-kraugh-pantreuetai-tous-pink-floyd/

https://www.tate.org.uk/art

https://www.dreamstime.com/art-installations-salvador-dali-museum-figueres-spain-surrealistic-art-installations-salvador-dali-museum-image170041622

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΩΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HOJC6alqyl8&feature=youtu.be

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ

https://www.theacropolismuseum.gr/

Δημοφιλή εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης

https://www.theacropolismuseum.gr/psifiako-mouseio

Μουσείο Ακρόπολης ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ένα πρωινό στην αρχαία Αθήνα Μια παράξενη βόλτα στην Ακρόπολη

Google arts and culture

https://artsandculture.google.com/usergallery/light-and-shadow/1gIyC7SyGyIEIgR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛΣ

https://artsandculture.google.com/exhibit/festivals-the-heart-of-europe/pgJSMQK6A7LSLg

TABANIA

https://artsandculture.google.com/project/art-camera

https://artsandculture.google.com/project/art-camera

MANTEYΩ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ

https://artsandculture.google.com/project/art-camera

Εικαστική εγκατάσταση με πόρτες

https://artsandculture.google.com/asset/1-000-doors-choi-jeonghwa/YAGsTofcP6rlyA?hl=en

 

Ο εκπαιδευτικός εμψυχωτής είναι αυτός που προσδίδει παιδαγωγική δυναμική εντάσσοντας καίρια στον σχεδιασμό του κάθε έργο του πολιτισμού. Και για να κερδίσει το ενδιαφέρον είναι ανάγκη να τολμά το σπάσιμο της νόρμας συνθέτοντας εκ νέου.

Η συνθήκη των εκπαιδευτικών επισκέψεων διαφοροποιείται έντονα όταν συντελείται υποχρεωτικά στο ψηφιακό τοπίο μόνο. Υπάρχει έτσι ο κίνδυνος να περιπέσει σε μια απλή ακρόαση και θέαση της πληροφορίας για τον ιστορικό χώρο.

Ωστόσο οι προηγμένες τεχνολογίες και το ψηφιοποιημένο πολιτισμικό απόθεμα που αυξάνεται θεαματικά, δίνει νέα ερεθίσματα και νέες δυνατότητες εμψύχωσης και ερμηνείας. Η ιδιότυπη συνθήκη της πανδημίας προϋποθέτει περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η διαδικτυακή επίσκεψη να είναι αναπάντεχα δημιουργική εμπειρία και να αιχμαλωτίζει την περιέργεια παρέχοντας απόλαυση. Επιπλέον στοχεύει να ενισχύσει την προσδοκία του μαθητή να βιώσει τον χώρο πολιτισμικής αναφοράς μελλοντικά και να συνδεθεί συγκινησιακά επίσκεψη σε ένα Αρχαίο Θέατρο με απλά ψηφιακά συστατικά εύκολα προσβάσιμα από όλους:

 • Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης γίνεται τόπος συνάντησης παραδοσιακής και κλασικής μουσικής με μια οπτικοακουστική δημιουργία που ξεχωρίζει για τις υψηλές αισθητικές ποιότητες και το αφήγημα της

ΕΔΩ: https://magdasnews.gr/o-stelios-kerasidis-diaskeyazei-to-quot-gianni-moy-to-mantili-soy-quot-sto-archaio-theatro-tis-dodonis-deite-to-epiko-video/

 

Ένα ξεχωριστό μουσικό οδοιπορικό στην Ήπειρο με οδηγό τον 8χρόνο πιανίστα και συνθέτη Στέλιο Κερασίδη που διασκευάζει μοναδικά ένα παραδοσιακό Ηπειρώτικο κομμάτι όπως το «Γιάννη μου το μαντήλι σου», έχοντας συνοδηγό την νεαρή ταλαντούχα Ιωάννα Χαραλάμπους και τον καταξιωμένο Γιάννη Δίσκο στο κλαρίνο, σε ένα “ταξίδι” που μιλάει κατευθείαν στη καρδιά και το συναίσθημα. Δυο κόσμοι φαινομενικά τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους – όπως αυτός της κλασικής και εκείνος της παραδοσιακής μουσικής- συναντιούνται αρμονικά σε μια μουσική συνομιλία που αποδεικνύει ότι στη τέχνη δεν χωράνε στερεότυπα

 • Γνωρίστε τον «Δημόδωρο»: Μια φανταστική ιστορία για την πρώτη θεατρική εμπειρία ενός 12χρονου Aθηναίου, η οποία παρουσιάζεται σε μορφή κινουμένων σχεδίων και βασίζεται στο αφήγημα του N. Xουρμουζιάδη «Ένας αθηναίος θεατής στα εν άστει Διονύσια»

 

Είναι ένα πρότυπο εκπαιδευτικό CD-ROM, με κινούμενα σχέδια και διαδραστικά παιχνίδια, για το θέατρο της αρχαιότητας. Ο Δημόδωρος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «MIMHΣIΣ: Tο θέατρο ανάμεσα στον Mύθο και το Δράμα», που εκπόνησε το Ίδρυμα «Μελίνα Μερκούρη» με τη συνεργασία του Τμήματος Θεάτρου και φορέων από την Eλλάδα και το εξωτερικό, με χρηματοδότηση του προγράμματος CONNECT της EE.

ΕΔΩ: https://www.thea.auth.gr/2001/03/dimodwros/

 

 • Δείτε τα επεισόδια της ταινία των κινουμένων σχεδίων στο κανάλι του Γιώργου Κωνσταντίνου, του σκιτσογράφου που ήταν επικεφαλής της ομάδας των σχεδιαστών, στο youtube:

ΕΔΩ: https://www.youtube.com/watch?v=_T6uBCP7UKY

 

 • Ακούστε τον θεό Διόνυσο να αφηγείται πώς «εγένετο θέατρον!»

ΕΔΩ: https://www.youtube.com/watch?v=Gw2fETz3HGc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0a1jvCHbBEmq2ON-lDCltPa0lzJjMVKwahKqKT_qU3kg15jXTw4dccXqU

 

Η ταινία μικρού μήκους με την τεχνική του animation είναι μια παραγωγή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, σε σκηνοθεσία Γιώργου Διδυμιώτη και σενάριο της αρχαιολόγου Εύης Πίνη.

 • Επισκεφτείτε το θέατρο της Αρχαίας Απτέρας και θαυμάστε το πως η τεχνολογία μεταμορφώνει θεαματικά τον αρχαιολογικό χώρο του σήμερα, στο ολοκληρωμένο θέατρο του τότε, με την κίνηση της γραμμής του ψηφιακού σχεδίου.

ΕΔΩ: https://vimeo.com/175653135

 

 • Επισκεφτείτε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για να δείτε πώς το δίκτυο προστασίας των αρχαίων θεάτρων αναπτύσσεται δυναμικά, αναδεικνύει δημιουργικά την ιστορία τους και την παιδευτική δυναμική τους και πώς εμπνέει αδιάκοπα την εκπαίδευση με τη δράση «Υιοθεσία»

ΕΔΩ: https://www.diazoma.gr/

 

Η αναζήτηση, η επιλογή, η εμψύχωση, ο τρόπος επικοινωνίας, η σύνδεση με τον παιδαγωγικό στόχο, η σύνθεση της ακολουθίας δραστηριοτήτων, διαμορφώνουν το δημιουργικό σχεδιασμό.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

TOP