ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Ταξινόμηση Τεκμηρίων

Το Μουσείο περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή τεκμηρίων της ιστορίας της εκπαίδευσης από τις αρχές του 19ου αιώνα έως σήμερα που εμπλουτίζονται συνεχώς από δωρεές συλλογικοτήτων και ιδιωτών Μέλημα του Μουσείου να πραγματοποιεί περιοδικές εκθέσεις κάθε δύο χρόνια ώστε να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού. Τα θέματα που διαπραγματεύεται συνδέονται κατά κύριο λόγο με τη σχολική ζωή με πρωτότυπα αφηγήματα και πραγματοποιούνται πάντα από διεπιστημονική ομάδα και με την εκπόνηση μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΛΙΝΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΙΤΙΣΜΟΣ»

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

TOP