ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Erasmus+/δράση ΚΑ1

Ο Σύλλογος Φίλων εκτός από τα βιωματικά εργαστήρια πολιτισμικής επικοινωνίας που σχεδίασε και εμψύχωσε μετά την κατάρτιση της παιδαγωγικής του ομάδας στο Βερολίνο και την Στοκχόλμη στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου με κωδικό αριθμ. «2017-1-EL01-KA104-035839» που επιχορηγήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκπόνησε τον παρακάτω οδηγό με την επιμέλεια των Δρακάκη Μαρίας και Μανωλάκη Κων/νου

Οδηγός προτάσεων για βιωματικά εργαστήρια πολιτιστικής επικοινωνίας και για εκπαιδευτικές βραχύχρονες δράσεις στο σχολείο με αφετηρίες από επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς στο πλαίσιο του σχεδίου ERASMUS KA1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

TOP