Επιστημονική Έρευνα

Το Μουσείο εστιάζει στην επιστημονική έρευνα γι’ αυτό και συμμετέχει ενεργά από το 2006 σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια αλλά και συλλέγει επιστημονικά άρθρα και μελέτες που αφορούν στην ιστορία της εκπαίδευσης και ευρύτερα σε όλες τις διαστάσεις του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι στην παγκόσμια κοινότητα.

Η σύνδεση των σχολείων στο Δίκτυο ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ:

  • την καταγραφή, διαφύλαξη και οργάνωση των τεκμηρίων της εκπαιδευτικής κληρονομιάς (αρχειακού υλικού και αντικειμένων) ανά χωριό, στον χώρο του παλιού διδακτηρίου, ώστε να αξιοποιείται παιδαγωγικά στη σχολική πράξη με σύγχρονες ερμηνευτικές και παιδαγωγικές αρχές, τόσο στο αναλογικό όσο και στο ψηφιακό τοπίο.
  • την καταγραφή της ιστορίας τους σε αφιέρωμα με τον τίτλο: «ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ… ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» από τους δημιουργούς του Μουσείου (βλέπε αντίστοιχα σχετικά αφιερώματα για ιστορίες 30 Δημοτικών Σχολείων του Ν. Χανίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας http://www.kee.gr/attachments/file/ekdoxinew.htm και ως έντυπα εφημερίδων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων)
  • την συμβουλευτική ως προς την πολιτιστική διαχείριση του χώρου του παλαιού Διδακτηρίου με βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα του χωριού-έδρα του παλιού σχολείου και τις ιδιαίτερες πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η τοπική κοινότητα (Πολιτιστικός Σύλλογος, Συνεταιρισμός Γυναικών, εκθεσιακή δράση, κ.ά.)
  • την εποπτεία και ανάπτυξη προτάσεων βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με την ιστορία της εκπαίδευση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

TOP