ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Κτήριο

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής στεγάζεται στο παλιό διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου, 6 χλμ από την πόλη των Χανίων το οποίο αναπαλαιώθηκε προκειμένου να φιλοξενήσει τις συλλογές του μουσείου και τη σύγχρονη λειτουργία του.

Το διδακτήριο κτίστηκε το 1929 στην έκταση που παραχωρήθηκε από την Μονή Αγίου Γεωργίου Νεροκούρου Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας ήταν τότε ο Ιωάννης Ανδρονικάκης ο οποίος προσέφερε πολλές υπηρεσίες και χρηματική βοήθεια για να ολοκληρωθεί το κτήριο. Η ίδρυση και η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου ξεκινάει το σχολικό έτος 1899-1900 με την παραχώρηση από την Μονή 32.000 τμ για την ανέγερση του διδακτηρίου. Το νέο διδακτήριο άρχισε να χτίζεται το 1996 και οι εργασίες αποπερατώθηκαν το 2001.

Το 2003 ο Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου και εφόσον λειτουργούσε το νέο Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου, παραχώρησε την έκταση των 4 στρεμμάτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων προκειμένου να στεγάσει το Μουσείο Σχολικής Ζωής μετά από πρόταση των εκπαιδευτικών Δημητρίου Καρτσάκη και Μαρίας Δρακάκη. Την ιδέα υιοθέτησε ο Νομάρχης Χανίων τότε Γεώργιος Κατσανεβάκης και η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ χρηματοδότησε την αναπαλαίωση του παλαιού διδακτηρίου και τη μουσειολογική μελέτη προκειμένου να δημιουργηθεί το Μουσείο Σχολικής Ζωής.

Υλοποιητής φορέας του έργου ήταν η Αναπτυξιακή Νομού Χανίων με πρόεδρο τον κ. Αντώνη Παπαδεράκη.

Το ιστορικό της δημιουργίας του Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου

Η ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου

Την ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου αναζήτησαν και κατέγραψαν οι δημιουργοί του Μουσείου Δημήτρης Καρτσάκης και Μαρία Δρακάκη με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου. Η ιστορία τυπώθηκε από την εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στο πλαίσιο των αφιερωμάτων "Ένα Σχολείο μια Ιστορία".

Φωτογραφίες από τα εγκαίνια του Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου οι οποίες αξιοποιήθηκαν στην 1η Περιοδική Έκθεση του Μουσείου.

TOP