ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σεμινάρια Πολιτισμικής Επικοινωνίας

Τα σεμινάρια πολιτισμικής επικοινωνίας περιλαμβάνουν ερμηνευτικά μονοπάτια αλλά και θεωρητικό μέρος με εμπλουτισμένες εισηγήσεις καθώς και προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται στους συμμετέχοντες και ανήκει στη συλλογή του Μουσείου.

Τα Σεμινάρια Πολιτισμικής Επικοινωνίας προσφέρονται δωρεάν σε Σχολεία και Μουσεία και προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή είναι η απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής από τον εκπρόσωπο του Οργανισμού.

Βασική Μεθοδολογική Αρχή

Η βασική μεθοδολογική αρχή στα Σεμινάρια Πολιτισμικής Επικοινωνίας είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση του μοντέλου PERKINS. Η προσεκτική παρατήρηση της τέχνης παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για καλύτερη σκέψη, για την καλλιέργεια της «τέχνης της νοημοσύνης». Οι τέχνες είναι σημαντικές σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, επομένως, επειδή μπορούν να καλλιεργήσουν σημαντικές στρατηγικές σκέψης σε παιδιά και ενήλικες. Με προσεκτικά επιλεγμένες εικονογραφήσεις, ο Perkins δείχνει πώς η ανακλαστική προσέγγιση της τέχνης μπορεί να αναπτύξει ευρύτερες, πιο περιπετειώδεις και σαφέστερες οδούς σκέψης.

Δήλωση συμμετοχής σε Σεμινάριο Πολιτισμικής Επικοινωνίας

TOP