ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ

Eυρωπαϊκά Προγράμματα Συλλόγου Φίλων

Ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες επικοινωνιακές ανάγκες του Μουσείου στις κρίσιμες περιόδους των μεταβάσεων σε προσωρινά διοικητικά σχήματα αλλά και να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα του Μουσείου στο πέρασμα του χρόνου υπέβαλε στο ΙΚΥ προτάσεις για υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που επιλέχτηκαν και υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία το χρονικό διάστημα 2007 έως 2018.

Έτσι η παιδαγωγική του ομάδα μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, εκδόσεις, διαδραστικές εφαρμογές. Επιπλέον έχει σχεδιάσει και εμψυχώσει μοναδικά βιωματικά εργαστήρια τέχνης με αφετηρίες από τις συλλογές του Μουσείου και τις θεματικές των σχεδίων για τους εταίρους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την ευρύτερη κοινότητα.

Παραγόμενα ευρωπαϊκών προγραμμάτων μπορείτε να δείτε εδώ:

TOP